Az Év Webshopja Konferencia és Díjátadó 2024 Tájékoztató a verseny szervezéséről és lebonyolításáról


A verseny szervezője a Maximum Business Kft. (a továbbiakban: Szervező), cégjegyzékszám: 01-09-330843, székhely: 1156 Budapest, Nádastó Park 35. fsz. 2/A., adószám: 26536077-2-42), a továbbiakban: a Szervező).

1. A verseny meghirdetése:

A www.az-ev-webshopja.hu oldalon, valamint Az Év Webshopja Konferencia és Díjátadó 2024 közösségi oldalainkon történik.

2. A versenyre való jelentkezés:

A versenyben bármely webáruház részt vehet, amely magyarországi székhellyel rendelkezik és a szabályzatban foglaltaknak megfelel. Ez alól kivételt jelent minden olyan webáruház, amely a Szervezővel vagy annak alkalmazottjaival akár üzleti, akár rokoni vagy egyéb személyes kapcsolatban állnak. Minden olyan nevező webáruházat, amelyről bebizonyosodik, hogy kapcsolatban áll a Szervezővel vagy alkalmazottjaival, Szervező azonnal és indoklás nélkül törli a verseny résztvevői közül. A nevezés díjmentes, de regisztrációhoz kötött (www.az-evwebshopja.hu).

3. Jelentkezési időszak:

A verseny 2024.06.17-én indul. Szervező a jelentkezéseket 2024.10.07-ig tudja elfogadni, kizárólag a www.az-ev-webshopja.hu oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével.

4. A verseny díjai :

A független, szakmai zsűri döntése alapján az első három helyezett részesül díjazásban. A zsűri a következők figyelembevételével fog dönteni:

  • felhasználóbarát kezelhetőség
  • ötletesség, innováció
  • különleges marketing és sales megoldások
  • praktikusság, átláthatóság
  • különleges ügyfélkezelési megoldások, kommunikáció
  • exkluzív szolgáltatások
  • különleges logisztikai megoldások
  • webergonómia
  • dizájn, grafikai megoldások
  • kosárérték növelési technikák

Az Év Webshopja Konferencia és Díjátadó díjjal együtt értékes nyeremények is átadásra kerülnek, amelyeket a Verseny szponzorai ajánlanak fel a nyertesek részére a zsűri által kihirdetett eredmény alapján. A végeredményről a szponzorok csakis és kizárólag a döntő elbírálását követően értesülnek. Ennek megfelelően a szponzorok semmilyen formában nem dönthetnek, és nem is szerezhetnek tudomást arról, hogy az általuk felajánlott díjat ki fogja elnyerni. A szponzorok által felajánlott nyeremények vonatkozásában a Szervező semmilyen információval nem rendelkezik a döntő elbírálása előtt és arra semmilyen ráhatása nincs. A szponzorok az általuk felajánlott díjakról saját üzleti érdekeik figyelembevételével döntenek.

5. A zsűrizés menete:

A versenyre nevezett áruházakat egy független szakmai zsűri bírálja el kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével. A zsűri tagja csak olyan szakember lehet, aki az elvárt szakmai tapasztalattal rendelkezik, és a zsűrire vonatkozó kritériumoknak megfelel. A zsűritagok a verseny tisztaságának megőrzése érdekében a zsűrizésre vonatkozó tájékoztatóban foglaltakat mindvégig kötelesek figyelembe venni, különös tekintettel arra, hogy amennyiben olyan áruházat kellene értékelnie, amelynek tulajdonosával vagy alkalmazottjaival üzleti, rokoni vagy egyéb személyes kapcsolatban állnak, azt a webshopot kötelesek a Szervező felé jelenteni, aki ez alapján e zsűritag pontozási lehetőségét az adott áruházra vonatkozóan letiltja. Az egyedi algoritmus alapján működő pontozási rendszer következtében a versenyben részt vevő webshopok érdekei és győzelmi esélyei semmilyen formában nem sérülhetnek és nem is növekedhetnek. A zsűritagok a Szervezőtől az áruházakra vonatkozóan nem kérhetnek, nem kaphatnak, és nem fogadhatnak el semmilyen információt, beleértve azt, hogy a webshop a verseny során marketing csomagot váltott vagy sem.

6. Eredményhirdetés:

A jelentkezők közül a független szakmai zsűri választja ki Az Év Webshopja Konferencia és Díjátadó 2024 verseny első három helyezettjét. A zsűrizés helyszínét 2024.09.01. után publikáljuk, időpontja 2022.10.08.

A díjakat és a nyereményeket ünnepélyes díjátadó gála keretében a szponzorok képviselői és a Maximum Business Kft. vezetői adják át a nyerteseknek, melynek részleteiről tájékoztatni fogják az érintetteket.

A Szervező semmilyen formában nem vállal felelősséget a Versenyző által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező a részvételhez személyes adatokat nem igényel, de amennyiben a résztvevő ilyen jellegű adatokat szolgáltatna, a versenyben résztvevők személyes adatait kizárólag jelen Részvételi Feltételekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. Az értesítést, illetve a nyeremény átadását követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a részvétel alapján megadottnak tekintendő.

Az adattulajdonos az Adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Maximum Business Kft, 1156 Budapest Nádastó park 35. fszt. 2/A. postai, és a hello@azevwebshopja.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Jó versenyzést kíván Az Év Webshopja csapata!