Az Év Webshopja Konferencia és Díjátadó 2022 Tájékoztató a zsűri tagjairól és az elbírálás folyamatáról

Az Év Webshopja Konferencia és Díjátadó 2022 (a továbbiakban: Verseny) zsűritagjaira a tájékoztatóban szereplő kritériumok vonatkoznak, akik minden esetben az alább meghatározott szempontok szerint járnak el.

 • A zsűritag nem áll a Verseny szervezője, a Maximum Business Kft. és a Complexpress Logisztika Kft. (a továbbiakban Szervező) alkalmazásában, a Szervezőnek nem tulajdonosa, valamint a Szervező és közötte a Verseny kivételével közvetlen személyes vagy üzleti kapcsolat nincs.
 • A zsűritag nem áll személyes vagy üzleti kapcsolatban a Versenyben résztvevő, általa pontozott webáruházzal és/vagy annak tulajdonosával, vagy alkalmazottaival. Amennyiben zsűritag egy adott áruházzal bármilyen, itt említett kapcsolatban áll, köteles jelenteni azt a Szervező felé. A zsűritag tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a versenyző webshop tőle pontot nem kaphat, és elfogadja, hogy annak elkerülésére, hogy ilyen versenyző érdekei a legcsekélyebb mértékben is sérüljenek vagy esélyei csökkenjenek, az áruház a Verseny egyedi algoritmusa által a többi zsűritag súlyozott pontjaiból számított pontszámot kapja.
 • A zsűritag elfogadja, hogy a Versenyben résztvevő áruházakkal kapcsolatban személyes információt és/vagy üzleti adatot nem kérhet, nem kaphat és nem adhat ki.
 • A zsűritag tudomásul veszi, hogy a Verseny során szerzett, a Verseny szervezésére, zsűrizésére és online pontozási rendszerére vonatkozó információkat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja ki.
 • A zsűritag a Verseny végeredményének kihirdetéséig nem kérhet és nem kaphat információt a Verseny állásáról, adott webáruház addig elért pontszámáról sem a Szervezőtől, sem a zsűri más tagjától.
 • A zsűritag elfogadja a Szervező által meghatározott elbírálási rendszer minden értékelési szempontját.
 • A zsűritag tudomásul veszi, hogy az online pontozási rendszer menetét igen, de a Verseny elbírálásának egyedi algoritmusát nem jogosult megismerni.
 • A zsűritag elfogadja, hogy a döntőbe került áruházak listáját a döntő élő zsűrizési dátuma előtt, legkorábban 10 nappal ismerheti meg.
 • A zsűritag kizárólag a Szervező által megadott szempontrendszer alapján pontozza az áruházakat, kizárólag a webshopok által nyújtott szolgáltatások és technikai kivitelezés minőségét veszi figyelembe.
 • A zsűritag elbírálása során a webáruházakban próbavásárlásokat jogosult végezni, amelyeket a Szervező által megadott információk figyelembevételével tehet meg olyan módon, amellyel az áruházak üzleti érdekeit semmilyen formában nem sérti.
 • A zsűritag az elbírálás során tudásának legjavát adva, objektíven pontozza az áruházakat.
 • A zsűritag tevékenysége során mindvégig megőrzi a Verseny jó hírét, annak tisztaságát és Transzparenciáját.